The 13th Festival of Polish Visual and Performing Arts

PolArt 2015 Melbourne (27.12.2015 – 03.01.2016)

Steering Committee

President: Jan Szuba OAM

Vice-President; Marketing & Communications: Jurek Bąkowski

Secretary; Visual Arts: Joanna Merwart

Secretary; Children’s Day: Hania Terech

Treasurer: Eugene Odachowski

Artistic Director (Folkloric): Barbara Czech OAM

Volunteers: Natalie Gasz

Functions & Cinema: Barbara Mozel

Venues: George Papuga

Festival Chaplain: Wiesław Słowik SJ OAM

Logistics: Andrzej Soszyński

Committee Leaders

Cinema: Tadeusz Matkowski

Graphic Design: Jenine Davidson

Literature: Elżbieta Koło

Music: Grzegorz Machnacki

Theatre: Jerzy Krysiak

Committee Members

Jennifer Badzaj, Daniel Bolkunowicz, Agata Burak, Elizabeth Dziedzic, Irenka Janus-Olchowik, Marta Kaczmarek, Isabella Karczmarczuk, Izabella Kobylański, Kathryn Koło, Eva Kowalski, Agata Krajewska, Małgorzata Krysiak, Sylvia Kutypa, Irena Łobaza, Natalia Maciuła, Grzesiek Majdak, Bozenna Mames, Alicia Mielnik, Andrzej Molczyk, Stan Mozel, Andrzej Nowak, Stefan Odachowski, Alexander Olszak, Daniela Paszkiewicz, Monika Paszkiewicz, Regina Peszek, Danusia Pietrzak, Paweł Ragan, Marzena Solnicka, Tomasz Śpiewak, Grażyna Starc, Roman Syrek, Monika Walewska, Jarek Walewski, Paul Władysławski, Marcelina Wydmańska, Marek Zgudka

Archived website: https://web.archive.org/web/20160229114429/http://polart2015.com.au/

Please “Contact Us” if you wish to contribute relevant historical information and/or appropriate digital images.